Historyczne dokumenty księstwa Cieszyńskiego

     

Prawa i porządek ziemski księstwa cieszyńskiego.
Landesordnung Fursthenthum Teschen.
Práva a zřízení zemské knížectví Těšínského.

 

Scuta Nobilium Ducatus Teschinensis

wykaz herbów szlachty księstwa cieszyńskiego według:
ks. Leopolda  Jana Szersznika.

Modlitewnik

Księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji.

Akt Cesarza Austrii, Króla Czech i Węgier  Rudolfa II
z 27.04.1591 roku.
Potwierdzenie  dokumentu ,,Prawa i porządek ziemski stanów   księstwa cieszyńskiego".
Wydanych przez Księcia  Wacława III Adama w
1573 roku.

Akt Cesarza Austrii, Króla Czech i Węgier Rudolfa II
z 27.04.1591 roku.
Potwierdzenie  przywilejów, stanowych
księstwa cieszyńskiego.
Wydanych przez Księcia  Wacława III Adama w
1572 roku.

Stadt Teschnische und andere Zunftprivlegien
Księga kopi przywileji miasta Cieszyn
i innych przywilejów cechowych.
AP Katowice oddz. Cieszyn sygn. 14/13/31

Przemysław I [Noszak], Książę cieszyński i Wielkiego Głogowa, potwierdza, umowę kupna-sprzedaży mocą której Bielik z Kornic i jego matka Juta nabywa Boguszowice od spadkobierców Jeskiego z Ogrodzonej.

Przemysław I [Noszak],Książę cieszyński, potwierdza, że Goch z Ochab kupił od Mikołaja z Wojciechowic i jego synów Mikołaja, Piotra i Marcina część ziemi we wsi Ochaby za 100 grzywien szerokich groszy praskich stopy menniczej polskiej.  Skoczów 30 czerwiec 1392 roku. AP Katowice oddz.Cieszyn sygn.14/1/02

Komora cieszyńska fragmenty zasobów
z  AP - Katowice oddz. Cieszyn,
kopie dokumentów .

Księga przyjęć do prawa miejskiego Cieszyn.
Das Buch der Stadt Teschin.
AP Katowice oddz. Cieszyn sygn. 14/13/488

 

Stroje mieszkańców księstwa cieszyńskiego w XIX wieku.
 

Księga cechu winiarzy w Cieszynie.
AP Katowice oddz. w Cieszynie sygn. 14-37-2.